Offentliga sektorns finansräkenskaper har övergått till ENS 2010

Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september. Offentliga sektorns finansräkenskaper övergick till det nya systemet i de uppgifter som publicerades 30.9.2014.


Senast uppdaterad 1.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/rtp_2014-10-01_uut_001_sv.html