Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2010

  El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 108 .. .. 369 1 329
Kol 2) 9 760 .. .. 25 195 90 702
Naturgas 191 .. .. 562 2 024
Övriga fossila 3) 4) 61 .. .. 205 739
Torv 2 392 .. .. 6 479 23 323
Skogsindustrins avlut 319 .. .. 1 075 3 870
Övriga träbränslen 1 081 .. .. 3 105 11 176
Övriga förnybara 3) 5) 146 .. .. 416 1 497
Övriga energikällor 6) 120 .. .. 594 2 140
Totalt 14 179 .. .. 38 000 136 801
Samproduktion av el och värme 7) Olja 338 291 1 468 2 433 8 759
Kol 2) 4 288 7 422 1 187 15 160 54 576
Naturgas 10 786 9 080 5 624 29 695 106 902
Övriga fossila 3) 4) 129 209 320 897 3 228
Torv 3 460 6 334 4 261 17 003 61 211
Skogsindustrins avlut 5 012 233 24 319 36 440 131 182
Övriga träbränslen 3 547 5 097 7 951 20 365 73 313
Övriga förnybara 3) 5) 271 334 505 1 431 5 152
Övriga energikällor 6) 267 208 945 1 815 6 535
Totalt 28 098 29 208 46 580 125 238 450 858
Separat värmeproduktion 8) Olja .. 2 339 1 663 5 310 19 117
Kol 2) .. 675 152 911 3 280
Naturgas .. 2 789 1 222 4 509 16 231
Övriga fossila 3) 4) .. 248 48 407 1 464
Torv .. 1 155 563 2 019 7 268
Skogsindustrins avlut .. .. 135 150 539
Övriga träbränslen .. 1 457 2 109 4 183 15 058
Övriga förnybara 3) 5) .. 200 75 340 1 224
Övriga energikällor 6) .. 887 2 249 2 962 10 664
Totalt .. 9 749 8 216 20 790 74 844
Totalt Olja 447 2 630 3 131 8 112 29 205
Kol 2) 14 047 8 097 1 339 41 266 148 559
Naturgas 10 977 11 869 6 846 34 766 125 156
Övriga fossila 3) 4) 190 456 368 1 509 5 431
Torv 5 852 7 489 4 825 25 501 91 802
Skogsindustrins avlut 5 331 233 24 453 37 664 135 590
Övriga träbränslen 4 629 6 554 10 060 27 652 99 547
Övriga förnybara 3) 5) 417 534 580 2 187 7 873
Övriga energikällor 6) 387 1 095 3 194 5 372 19 370
Totalt 42 277 38 958 54 796 184 029 662 503
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Kol omfattar förutom stenkol även masugns- och koksgas samt koks.
3) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
4) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
5) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
6) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
7) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
8) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 6.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2010, Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2010/salatuo_2010_2011-10-06_tau_001_sv.html