Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.11.2019

Mängden el som producerades med fossila bränslen och torv ökade med 14 procent år 2018 – Andelen förnybara energikällor av elproduktionen minskade

År 2018 producerades 67,5 TWh el i Finland, vilket är 2,5 TWh mer än året innan. Mängden el som producerades med förnybara energikällor och kärnenergi ökade bara lite, men år 2018 producerades 1,7 TWh mer el med fossila bränslen och torv än år 2017. Produktionen med förnybara energikällor var bara 46,2 procent av elen, medan den år 2017 var 47,2 procent. Produktionen av fjärrvärme ökade något (0,5 %), men produktionen av industrivärme ökade rentav med 3,2 %. Användningen av fossila bränslen inom produktionen av fjärr- och industrivärme var ungefär oförändrad, men användningen av torv ökade med 7 procent och av förnybara energikällor med 2,1 procent. Av fjärrvärme producerades 53 procent med fossila bränslen och torv, men av industrivärme var de förnybara energikällornas andel 75 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Förbrukning av energikällor inom el- och värmeproduktionen 2000-2018

Förbrukning av energikällor inom el- och värmeproduktionen 2000-2018

Produktionen av fjärrvärme och industrivärme enligt bränslen 2000-2018

Produktionen av fjärrvärme och industrivärme enligt bränslen 2000-2018

Länkar:

Statistikcentralens enkät om el- och värmeproduktion

Finsk Energiindustri r.f:s elstatistik
https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/tilastot/sahkotilastot


Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen, Elstatistiken, Finsk Energiindustri r.f.

Förfrågningar: Pekka Lösönen 029 551 3268, Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2018/salatuo_2018_2019-11-01_tie_001_sv.html