Julkaistu: 3.2.2006

Vapaa-ajanmatkat joulukuussa 2005

Suomalaiset tekivät joulukuussa 300 000 matkaa ulkomaille. Näistä matkoista 180 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Viidesosa näistä matkoista tehtiin Viroon. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin tammikuussa 1 515 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät noin 1,6 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Tämä on 5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,3 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat joulukuussa 2005 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja
joulukuussa
     Vuosimuutos, %
12/2005 - 12/2004
             Kumulatiivinen
vuosimuutos, %
1-12/2005 - 1-12/2004
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    247 000 22 0
Mökki- ja vierailumatkat 1 328 000 -9 8
Kotimaanmatkoja yhteensä 1 575 000 -5 6
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 180 000 -19 4
  - Viroon 36 000 -23 -1
  - Muihin maihin 143 000 -19 5
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 120 000 -24 -6
  - Viroon 49 000 14 -12
  - Ruotsiin 70 000 -38 -3
Ulkomaanmatkoja yhteensä 300 000 -21 0
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 1 875 000 -8 5

Lähde: Suomalaisten matkailu -tutkimus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300 ja Mervi Härkönen (09) 1734 2602, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 3.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. joulukuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2005/12/smat_2005_12_2006-02-03_tie_001.html