Julkaistu: 30.6.2006

Suomalaiset tekivät kaikkiaan 32,7 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa vuonna 2005

Suomalaiset tekivät vuonna 2005 noin 27,4 miljoonaa kotimaan vapaa-ajanmatkaa. Maksullisen majoituksen sisältävien kotimaan vapaa-ajanmatkojen määrä kasvoi edellisvuodesta 3 prosenttia 4,6 miljoonaan matkaan. Vierailumatkoja ja matkoja omalle mökille tehtiin kotimaassa 22,7 miljoonaa, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaille tehtiin kaikkiaan 5,3 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Sellaisia lomamatkoja ulkomaille, jotka sisälsivät yöpymisen kohdemaassa, tehtiin 3,1 miljoonaa, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vapaa-ajanristeilyjä, joiden aikana yövytään vain laivalla, tehtiin 1,6 miljoonaa eli 7 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi ulkomaille tehtiin 0,6 miljoonaa vapaa-ajan päivämatkaa eli lähes kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin 19 964 iältään 15-74-vuotiasta Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä.

Kohdemaassa yöpymisen sisältäneistä lomamatkoista 1,7 miljoonaa matkaa, 54 prosenttia, suuntautui yhä edelleen Viroon, Espanjaan, Ruotsiin, Venäjälle ja Kreikkaan. Kuitenkin nämä maat menettivät yhteensä 78 000 matkaa. Matkailu väheni tuntuvasti myös Egyptiin ja Kyprokselle. Vuonna 2005 Egyptiin tehtiin 34 000 ja Kyprokselle 14 000 lomamatkaa. Italia ja Latvia sen sijaan kasvattivat suosiotaan. Italiaan tehtiin 125 000 ja Latviaan 82 000 lomamatkaa. Kumpaankin maahan tehtiin yli 30 000 lomamatkaa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaukomatkojen suosituimmat kohteet olivat Yhdysvallat ja Thaimaa. Yhdysvaltoihin tehtiin 60 000 ja Thaimaahan 53 000 lomamatkaa. Matkoja Thaimaahan tehtiin vajaa viidennes eli 12 000 matkaa vähemmän kuin vuotta aiemmin, kun taas matkojen määrä Yhdysvaltoihin lisääntyi noin kymmenyksen. Kiinnostus kasvoi myös Kiinaa, Brasiliaa ja Intiaa kohtaan. Yhteensä näihin maihin tehtiin 51 000 vapaa-ajanmatkaa, kun vuonna 2004 määrä oli ollut 28 000.

Vapaa-ajanristeilyjä (yöpyminen vain laivalla) tehtiin Ruotsiin 970 000 ja Viroon 569 000. Viroon tehtiin 100 000 vapaa-ajanristeilyä vähemmän kuin vuotta aiemmin eli pudotusta oli 15 prosenttia. Ruotsin-risteilyjen määrä väheni 3 prosenttia.

Suomalaiset tekivät vuoden 2005 aikana 639 000 vapaa-ajan päivämatkaa ulkomaille. Tämä on 150 000 päivämatkaa edellisvuotta enemmän. Kasvu aiheutui lähes yksinomaan Viroon tehtyjen päivämatkojen määrän noususta. Kolme päivämatkaa neljästä eli 472 000 matkaa tehtiin Viroon. Ruotsiin suuntautui 103 000 ja Venäjälle 50 000 päivämatkaa.

Suomalaisten suosituimmat kohdemaat yöpymisen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla vuonna 2005 (vertailu vuoteen 2004)

Kotimaassa tehtiin vuonna 2005 noin 4,6 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, joiden aikana käytettiin maksullisia majoituspalveluita, kuten hotellia, leirintäaluetta tai vuokrattua mökkiä. Tämä on 133 000 matkaa eli kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suosituimmat kohdemaakunnat näillä maksullisen majoituksen sisältävillä kotimaan lomamatkoilla olivat Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Uusimaa. Näistä jokaiseen tehtiin reilut puoli miljoonaa matkaa.

Maksullisen majoituksen sisältäneistä kotimaan vapaa-ajanmatkoista 77 prosenttia varattiin suoraan majoitusliikkeistä tai liikenteenharjoittajilta. Matkatoimiston palveluja käytettiin 11 prosentissa matkoista ja joka kymmenes matka tehtiin ilman ennakkovarauksia.

Lähde: Suomalaisten matkailu -tutkimus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300 ja Mervi Härkönen (09) 1734 2602, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 30.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2005/smat_2005_2006-06-30_tie_001.html