Julkaistu: 5.12.2007

Vapaa-ajanmatkat lokakuussa 2007

Suomalaiset tekivät lokakuussa 448 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Näistä matkoista 298 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Reilu neljännes näistä matkoista tehtiin Viroon. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin marraskuussa 1 427 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 1,6 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Tämä on 4 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,4 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat lokakuussa 2007 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja
lokakuussa
     Vuosimuutos, %
10/2007 - 10/2006
             Kumulatiivinen
vuosimuutos, %
1-10/2007 - 1-10/2006
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    276 000 -19 -1
Mökki- ja vierailumatkat 1 353 000 0 8
Kotimaanmatkoja yhteensä 1 629 000 -4 6
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 298 000 17 1
  - Viroon 78 000 18 -6
  - Muihin maihin 220 000 16 3
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 150 000 14 -9
  - Viroon 56 000 40 -19
  - Ruotsiin 95 000 7 -3
Ulkomaanmatkoja yhteensä 448 000 16 -2
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 2 077 000 0 5

Lähde: Suomalaisten matkailu -tutkimus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Klaus Bossart (09) 1734 2602 ja Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 5.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. lokakuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2007/10/smat_2007_10_2007-12-05_tie_001.html