Julkaistu: 4.7.2008

Suomalaiset tekivät 32 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa vuonna 2007

Suomalaiset tekivät vuonna 2007 kaikkiaan 32 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, joista ulkomaille suuntautui 5 miljoonaa matkaa. Sellaisia lomamatkoja ulkomaille, jotka sisälsivät ainakin yhden yöpymisen kohdemaassa, tehtiin 3,2 miljoonaa, eli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vapaa-ajanristeilyjä, joiden aikana yövytään vain laivalla, tehtiin 1,3 miljoonaa, mikä on 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Lisäksi ulkomaille tehtiin vapaa-ajan päivämatkoja edellisvuoden tapaan reilu puoli miljoonaa. Sellaisia kotimaan vapaa-ajanmatkoja, joiden aikana käytettiin jotain maksullista majoitusta, tehtiin 4,9 miljoonaa. Määrä on sama kuin edellisenä vuonna. Matkoja omalle mökille sekä vierailumatkoja sukulaisten ja tuttavien luo tehtiin kotimaassa yhteensä 22,1 miljoonaa, eli pari miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin 19 710 iältään 15-74-vuotiasta Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä.

Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin myös vuonna 2007 selvästi eniten Viroon. Espanja ja Ruotsi olivat seuraaviksi suosituimmat. Neljänneksi sijoittui Kreikka ja viidenneksi Italia. Edellisiin vuosiin verrattuna uutta oli Italian nousu kärkiviisikkoon ja Venäjän putoaminen neljänneltä sijalta kahdeksanneksi. Samalla Kreikka paransi asemiaan yhden sijan verran. Näihin maihin tehtiin yhteensä 53 prosenttia yöpymisen kohdemaassa sisältäneistä lomamatkoista, eli 1,7 miljoonaa matkaa. Kuten aikaisempinakin vuosina Espanjan-matkoista hiukan yli puolet suuntautui Kanarian saarille.

Thaimaa oli kaukokohteista edelleenkin ylivoimaisesti suosituin, ja sinne tehtiin 128 000 lomamatkaa. Kasvua oli runsaat 40 prosenttia edellisvuodesta. Toiseksi suosituin kaukokohde oli Yhdysvallat, jonne suuntautui 55 000 lomamatkaa. Yhdysvaltoihin tehtyjen matkojen määrä nousi noin viidenneksen edellisvuoteen verrattuna.

Vapaa-ajanristeilyjen määrä väheni vuonna 2007 edellisvuodesta 13 prosenttia. Risteilymatkoja tehtiin 1,3 miljoonaa. Määrä jäi noin 200 000 pienemmäksi kuin vuotta aiemmin. Risteilyn aikana yövytään vain laivalla, maissa voidaan käydä mutta ilman yöpymistä. Ruotsiin tehtiin 857 000 vapaa-ajanristeilyä ja Viroon 422 000. Ruotsiin suuntautuneet vapaa-ajanristeilyt vähenivät 7 prosenttia ja Viroon suuntautuneet runsaan viidenneksen edellisvuoteen verrattuna.

Lisäksi suomalaiset tekivät vuoden 2007 aikana 553 000 vapaa-ajan päivämatkaa ulkomaille (ml. päiväristeilyt). Viroon tehtiin 374 000 päivämatkaa ja Ruotsiin 122 000.

Suomalaisten suosituimmat kohdemaat yöpymisen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla vuonna 2007 ja vertailu vuoteen 2006

Kotimaassa tehtiin vuonna 2007 noin 4,9 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, joiden aikana käytettiin maksullisia majoituspalveluita, kuten hotellia, leirintäaluetta tai vuokrattua mökkiä. Määrä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Suosituimmat kohdemaakunnat olivat Lappi ja Uusimaa. Kumpaankin maakuntaan tehtiin noin 650 000 maksullisen majoituksen matkaa.

Maksullisen majoituksen sisältäneistä kotimaan vapaa-ajanmatkoista lähes viidennes, eli 930 000 matkaa, tehtiin heinäkuussa ja 620 000 elokuussa. Noin 5,2 miljoonasta mökkimatkasta omalle mökille yli 40 prosenttia tehtiin kesä- elokuussa. Vierailumatkoista kesäkuukausina tehtiin runsas kolmannes. Kaikista viidestä miljoonasta ulkomaanmatkasta 13 prosenttia ajoittui heinäkuulle.

Lähde: Suomalaisten matkailu -tutkimus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300 ja Lauri Manninen (09) 1734 3260, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 4.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2007/smat_2007_2008-07-04_tie_001.html