Julkaistu: 3.7.2009

Suomalaiset tekivät yli 32 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa vuonna 2008

Suomalaiset tekivät vuonna 2008 kaikkiaan 32,3 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, joista ulkomaille suuntautui 5,2 miljoonaa matkaa. Sellaisia lomamatkoja ulkomaille, jotka sisälsivät ainakin yhden yöpymisen kohdemaassa, tehtiin 3,3 miljoonaa. Kasvua oli 3 prosenttia vuotta aiemmasta. Vapaa-ajanristeilyjä, joiden aikana yövytään vain laivalla, tehtiin edellisvuoden tapaan 1,3 miljoonaa. Lisäksi ulkomaille tehtiin vapaa-ajan päivämatkoja noin 0,6 miljoonaa, mikä on 6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sellaisia kotimaan vapaa-ajanmatkoja, joiden aikana käytettiin jotain maksullista majoitusta, tehtiin 5,1 miljoonaa. Tämä on 4 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Matkoja omalle mökille sekä vierailumatkoja sukulaisten ja tuttavien luo tehtiin kotimaassa yhteensä 22,1 miljoonaa eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin 19 251 iältään 15-74-vuotiasta Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä.

Yöpymisen kohdemaassa sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla selkeästi suosituin kohdemaa oli Viro, jonne tehtiin 714 000 matkaa. Matkat Viroon lisääntyivät myös eniten, eli 46 000 matkalla. Seuraavaksi suosituimmat kohteet olivat Espanja ja Ruotsi. Espanjaan tehtiin 386 000 matkaa ja Ruotsiin 338 000 matkaa. Noin puolet Espanjan-matkoista suuntautui Kanarian saarille. Matkoja Espanjaan tehtiin saman verran kuin vuotta aiemmin. Ruotsiin tehtyjen matkojen määrä sen sijaan laski hieman eli 8 prosenttia. Edellisvuoden kärkiviisikkoon verrattuna Italia nousi viidenneltä sijalta neljänneksi ohittaen näin Kreikan. Italiaan suuntautui 156 000 matkaa ja Kreikkaan 146 000 matkaa. Matkojen määrä Italiaan lisääntyi noin 15 prosenttia. Kreikkaan sen sijaan matkustettiin hiukan edellisvuotta vähemmän.

Bulgariaan ja Turkkiin matkustettiin edellisvuotta huomattavasti vilkkaammin, samoin Egyptiin ja Kyprokselle. Bulgariaan tehtiin 66 000 lomamatkaa. Kasvua oli lähes 70 prosenttia edellisvuodesta. Turkkiin tehtyjen matkojen määrä nousi kolmanneksella vuotta aiemmasta 52 000:een matkaan. Egyptiin suuntautui 45 000 matkaa, eli määrä yli puolitoistakertaistui edellisvuodesta. Kyprokselle matkoja tehtiin lähes kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna eli 42 000 matkaa.

Kaukokohteista suosituin oli edelleenkin Thaimaa, jonne tehtiin 89 000 lomamatkaa. Suomalaisten matkailu -tutkimuksen mukaan matkustaminen Thaimaahan kuitenkin väheni noin 30 prosenttia edellisvuoden ennätysmäärästä. Toiseksi suosituin kaukokohde oli Yhdysvallat, jonne suuntautui 76 000 vapaa-ajanmatkaa. Yhdysvaltoihin tehtyjen matkojen määrä nousi lähes 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Risteilymatkoja tehtiin 1,26 miljoonaa. Määrä on prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin. Risteilyn aikana yövytään vain laivalla, maissa voidaan käydä mutta ilman yöpymistä. Ruotsiin tehtiin 832 000 ja Viroon 424 000 vapaa-ajanristeilyä.

Lisäksi suomalaiset tekivät vuoden 2008 aikana 584 000 vapaa-ajan päivämatkaa ulkomaille (ml. päiväristeilyt). Viroon tehtiin 410 000 päivämatkaa ja Ruotsiin 119 000.

Suomalaisten suosituimmat kohdemaat yöpymisen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla vuonna 2008 ja vertailu vuoteen 2007

Kotimaassa tehtiin vuonna 2008 noin 5,1 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, joiden aikana käytettiin maksullisia majoituspalveluita, kuten hotellia, leirintäaluetta tai vuokrattua mökkiä. Määrä kasvoi neljä prosenttia eli 211 000 matkaa edellisvuoteen verrattuna. Suosituimmat kohdemaakunnat olivat Uusimaa ja Lappi. Kumpaankin maakuntaan tehtiin noin 650 000 maksullisen majoituksen matkaa.

Maksullisen majoituksen sisältäneistä kotimaan vapaa-ajanmatkoista lähes viidennes, eli 954 000 matkaa, tehtiin heinäkuussa, 567 000 elokuussa ja lähes puoli miljoonaa kesäkuussa. Noin 5,1 miljoonasta mökkimatkasta omalle mökille puolet tehtiin touko-elokuun aikana. Vierailumatkoista kesä-elokuussa tehtiin runsas kolmannes. 15 prosenttia kotimaanmatkoista ja 13 prosenttia ulkomaanmatkoista ajoittui heinäkuulle.

Lähde: Suomalaisten matkailu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300 ja Taru Tamminen (09) 1734 2243, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 3.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2008/smat_2008_2009-07-03_tie_001.html