Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.6.2010

Askmoln lamslog flygturismen för en vecka i april 2010

Stoppet i flygtrafiken på grund av vulkanutbrottet på Island försvårade 177 000 finländares fritidsturism utomlands. För 53 000 finländare försvårades hemresan och för 124 000 finländare blev utlandsresan annullerad eller uppskjuten. Trots det gjorde finländarna i april 344 000 fritidsresor med övernattning till utlandet. Detta var 9 procent fler än under motsvarande period året innan.

Finländarnas fritidsresor med övernattning i april 2010 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter

  Resor i april Årsförändring, % 4/2010 - 4/2009 Resor i january - april Kumulativ årsförändring, %
1-4/2010 -
1-4/2009
Inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering 400 000 3 1 545 000 13
Stug- och besöksresor 2 003 000 23 6 504 000 13
Inrikesresor totalt 2 403 000 19 8 049 000 13
Utlandsresor, övernattning i mållandet 344 000 9 1 109 000 7
- till Estland 84 000 53 230 000 56
- till Sverige 28 000 -15 94 000 4
- andra länder 232 000 2 786 000 -2
Kryssningar, övernattning bara på båten 139 000 25 537 000 23
- till Estland 34 000 36 134 000 2
- till Sverige 105 000 22 401 000 33
Utlandsresor totalt 483 000 13 1 646 000 11
Fritidsresor totalt 2 886 000 18 9 695 000 13

I april gjorde finländarna 483 000 fritidsresor med övernattning till utlandet. Av dessa resor var 344 000 sådana där resenären övernattade i destinationslandet. Tjugofyra procent av dessa resor gjordes till Estland och 8 procent till Sverige. De flesta kryssningar där man bara övernattar på båten gjordes till Sverige och Estland.

På grund av vulkanutbrottet på Island annullerades eller uppsköts den planerade fritidsresan till utlandet för många finländare. Utrikesresorna med övernattning ökade dock med 9 procent jämfört med april året innan. I siffrorna syns Estlands ökande popularitet, eftersom turismen till Estland ökade med 53 procent från föregående april. Kryssningarna till Sverige och Estland ökade med 25 procent från året innan.

I hemlandet gjorde finländarna 2,4 miljoner fritidsresor. Detta är 19 procent mer än under motsvarande period året innan. Största delen av resorna, dvs. 2 miljoner, var resor med gratis inkvartering antingen till egen stuga, släktingar eller vänner eller någon annan form av gratis inkvartering. Flygstoppet försvårade inte nämnvärt fritidsturismen i hemlandet.

De preliminära uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor. För undersökningen intervjuades i maj 1 311 personer i åldern 15–74 år bosatta i Finland.

De slutliga uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor publiceras på statistikens ingångssida i juli året efter statistikåret. Därtill utges preliminära kvartalsuppgifter i samband med månadspublikationen Turiststatistik (inkvarteringsstatistik) inom en och en halv månad efter kvartalets slut.

Finländarnas fritidsresor per månad 2008–2010, preliminära uppgifter

Finländarnas fritidsresor per månad 2008–2010, preliminära uppgifter

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen (09) 1734 2243, Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (185,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. april 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2010/04/smat_2010_04_2010-06-01_tie_001_sv.html