Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.2.2011

Inrikes avgiftsbelagd inkvartering populärt bland finländarna i december 2010

Finländarna reste gärna inom landet i december 2010 och gjorde 285 000 fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering. Detta var 31 procent fler än under motsvarande period året innan. I december gjordes 350 000 fritidsresor till utlandet, av vilka nästan 200 000 till Sverige och Estland. Antalet utlandsresor minskade med 4 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Finländarnas fritidsresor med övernattning i december 2010 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter

  Resor i december Årsförändring, %
12/2010 - 12/2009
Resor i januari - december Kumulativ årsförändring, %
1-12/2010 -
1-12/2009
Inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering 285 000 31 5 925 000 26
Stug- och besöksresor 1 347 000 -9 24 763 000 21
Inrikesresor totalt 1 632 000 -4 30 688 000 22
Utlandsresor, övernattning i mållandet 234 000 -7 3 973 000 6
- till Estland 59 000 9 899 000 24
- till Sverige 25 000 25 460 000 30
- andra länder 149 000 -16 2 613 000 -2
Kryssningar, övernattning bara på båten 116 000 5 1 459 000 20
- till Estland 39 000 34 442 000 11
- till Sverige 76 000 -7 1 005 000 24
Utlandsresor totalt 350 000 -4 5 432 000 9
Fritidsresor totalt 1 982 000 -4 36 120 000 20

I december gjorde finländarna 350 000 fritidsresor med övernattning till utlandet. Av dessa resor var 234 000 sådana där resenären övernattade i destinationslandet. Tjugofem procent av dessa resor gjordes till Estland och elva procent till Sverige. De flesta kryssningar där man bara övernattar på båten gjordes till Sverige och Estland.

I hemlandet gjorde finländarna 1,6 miljoner fritidsresor. Detta är 4 procent mindre än under motsvarande period året innan. Största delen av resorna, dvs. 1,3 miljoner, var resor med gratis inkvartering antingen till egen stuga, släktingar eller vänner eller någon annan form av gratis inkvartering.

De preliminära uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor. För undersökningen intervjuades i januari 1 432 personer i åldern 15–74 år bosatta i Finland.

De slutliga uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor publiceras på statistikens ingångssida i juli året efter statistikåret. Därtill utges preliminära kvartalsuppgifter i samband med månadspublikationen Turiststatistik (inkvarteringsstatistik) inom en och en halv månad efter kvartalets slut.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2008–2010, preliminära uppgifter

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2008–2010, preliminära uppgifter

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen (09) 1734 2243, Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. december 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2010/12/smat_2010_12_2011-02-03_tie_001_sv.html