Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2011

Finländarnas resor ökade år 2010

År 2010 gjorde finländarna nästan fyra miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet. Detta var en ökning med 11 procent från år 2009. Också fritidsresorna med avgiftsbelagd inkvartering i hemlandet ökade från året innan och deras antal steg med 13 procent till omkring sex miljoner resor. Tjänsteresandet i hem- och utlandet återhämtade sig till 2008 års nivå efter nedgången 2009. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken man intervjuade 16 659 i Finland fast bosatta personer i åldern 15–74 år.

Figur 1. Finländarnas resor 2000–2010

Figur 1. Finländarnas resor 2000–2010

Utrikesresor

År 2010 gjordes 3 974 000 miljoner fritidsresor till utlandet med minst en övernattning i destinationslandet. Estland var det klart populäraste resmålet. Omkring var femte resa, dvs. totalt 0,9 miljoner resor, gjordes till Estland. Näst mest reste finländarna till Sverige och tredje mest till Spanien. Till Sverige gjordes 459 000 resor och till Spanien 380 000. Omkring hälften av resorna till Spanien var resor till Kanarieöarna. Antalet resor till Estland ökade med 182 000 från år 2009, dvs. kvantitativt sett mest. Resorna till Sverige ökade näst mest, dvs. med 81 000. Spaniens popularitet har varit stabil sedan år 2006. Av topp 10-länderna ökade också Ryssland, Tyskland och Storbritannien rejält i popularitet. Av finländarnas traditionella resmål i söder ökade Portugals popularitet, medan Greklands minskade. Till Turkiet och Egypten reste finländarna lika mycket som året innan.

Till fjärran destinationer gjordes år 2010 sammanlagt omkring tio procent färre fritidsresor än året innan. Till Thailand gjordes 111 000 resor, vilket var en minskning med omkring åtta procent från år 2009. Till den amerikanska kontinenten gjordes totalt lika många resor som till Thailand. Över hälften av dessa, dvs. 57 000 resor, gjordes till Förenta Staterna. Turismen till Förenta Staterna minskade med omkring en tredjedel från året innan. Det tredje populäraste resmålet vid långresor var Australien med 20 000 resor.

Utöver semesterresorna med övernattning i destinationslandet gjorde finländarna år 2010 omkring 1,5 miljoner fritidskryssningar. Detta är 15 procent fler än år 2009. Kryssningar är resor med övernattning enbart ombord; man kan göra ett besök i land, men utan övernattning. Omkring 70 procent av fritidskryssningarna, dvs. omkring en miljon kryssningar, gjordes till Sverige. Antalet fritidskryssningar till Estland var 443 000.

Under år 2010 gjorde finländarna också 698 000 dagsresor till utlandet på fritiden (inkl. dagskryssningar). Antalet dagsresor till utlandet minskade med omkring sex procent från året innan. Till Estland gjordes 480 000 dagsresor och till Sverige 140 000.

Figur 2. Finländarnas populäraste resmål för fritidsresor med övernattning år 2010 och jämfört med år 2009

Figur 2. Finländarnas populäraste resmål för fritidsresor med övernattning år 2010 och jämfört med år 2009

År 2010 gjordes 1,1 miljoner tjänste- och konferensresor till utlandet med övernattning i destinationslandet. Antalet tjänsteresor till utlandet ökade med 26 procent från år 2009. Flest tjänsteresor med övernattning i destinationslandet gjordes till Sverige, Tyskland och Estland. Till Sverige gjordes 200 000 tjänsteresor, till Tyskland 143 000 och till Estland 109 000. Tjänsteresorna till Sverige ökade med en femtedel och till Estland med 16 procent. Till Tyskland gjordes en och en halv gånger fler tjänsteresor.

Under år 2010 gjordes 154 000 dagsresor med anknytning till arbetet, dvs. en fjärdedel fler än år 2009. Till utlandet gjordes liksom året innan också omkring 100 000 kryssningar med anknytning till arbetet.

Inrikesresor

År 2010 gjordes omkring 5,9 miljoner sådana fritidsresor i Finland, då man använde avgiftsbelagda inkvarteringstjänster såsom hotell, campingplats eller hyrd stuga. Antalet ökade med 13 procent, dvs. 700 000 resor, jämfört med år 2009.

De populäraste landskapen vid resor med avgiftsbelagd inkvartering var Nyland, Lappland och Birkaland. Till Nyland gjordes 865 000 resor, dvs. 15 procent av alla resor med avgiftsbelagd inkvartering. Till Lappland gjordes något fler än var tionde resa, likaså till Birkaland.

Övernattningarna i avgiftsbelagd inkvartering under fritidsresor uppgick till totalt 15,7 miljoner, vilket var en ökning med sex procent jämfört med år 2009. Hälften av övernattningarna var övernattningar på hotell och en fjärdedel övernattningar i hyrda stugor.

Därtill gjordes i hemlandet 5,6 miljoner övernattningsresor till den egna stugan och 19,1 miljoner resor med övernattning hos släkt och vänner. Antalet stugresor ökade från år 2009 med fyra procent och antalet besöksresor med 13 procent.

År 2010 gjordes klart flest stugresor till Södra Savolax och näst flest till Egentliga Finland. Till Södra Savolax gjordes 670 000 stugresor och till Egentliga Finland en halv miljon. Av besöksresorna gick 3,1 miljoner till Nyland och 2,1 miljoner till Birkaland.

År 2010 gjordes 3,8 miljoner tjänsteresor med övernattning i hemlandet. Antalet tjänsteresor i hemlandet ökade med 10 procent från år 2009.

Personer som rest

Uppgifterna om resande har erhållits genom en separat enkät som genomförts i samband med arbetskraftsundersökningen. Enkäten är mycket begränsad och den innehåller förutom bakgrundsuppgifter om personen bara frågor om huruvida urvalspersonen hade gjort resor av viss typ under undersökningsåret. Uppgifterna för år 2010 baserar sig på 1 709 intervjuer. Antalet resande personer har varit rätt så stabilt från år till år.

År 2010 gjorde 3,6 miljoner finländare i åldern 15–74 år, dvs. 88 procent, åtminstone en resa med övernattning. Alla inrikes- och utrikesresor är medräknade, också stug- och besöksresorna samt tjänsteresorna.

År 2010 gjorde omkring 1,9 miljoner finländare i åldern 15–74 år åtminstone en fritidsresa i Finland med avgiftsbelagd inkvartering. Detta är 47 procent av hela åldersgruppen. Nästan lika många gjorde åtminstone en fritidsresa till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Något fler än var femte finländare i åldern 15–74 år, dvs. nästan 0,9 miljoner personer, gjorde en tjänsteresa med övernattning i hemlandet eller en tjänsteresa till utlandet med övernattning i destinationslandet.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2010/smat_2010_2011-06-30_tie_001_sv.html