Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.5.2012

Finländarnas utlandsresor ökade år 2011

År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet. Detta var en ökning med 8 procent från år 2010. Antalet fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland var något lägre än året innan, dvs. nästan 5,8 miljoner. Detta var en minskning med 2 procent från år 2010. Tjänsteresandet i hem- och utlandet fortsatte öka efter nedgången år 2009.

Finländarnas resor 2000–2011

Finländarnas resor 2000–2011

Utlandsresor

År 2011 gjordes 4 293 000 miljoner fritidsresor till utlandet med minst en övernattning i destinationslandet. Estland var det klart populäraste resmålet. Omkring var fjärde resa, dvs. 1 020 000 resor, gjordes till Estland. Näst mest reste finländarna till Spanien och tredje mest till Sverige. Till Spanien gjordes 599 000 och till Sverige 378 000 resor. Kvantitativt sett ökade resorna till Spanien mest, med 219 000 resor. Till Kanarieöarna gjordes 67 procent fler resor än året innan. Omkring hälften av resorna till Spanien var resor till Kanarieöarna. Resorna med övernattning i Estland ökade med 120 000 från år 2010. Resorna med övernattning i Sverige minskade däremot med 81 000 resor. Resorna till Grekland nästan fördubblades från år 2010. Av topp 10-länderna ökade också Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Turkiet i popularitet. Av favoriterna lockade Ryssland och Italien mindre år 2011 än året innan. Resorna till Portugal, Thailand och Egypten minskade klart. Fritidsresorna till Öst- och Centraleuropa vände nedåt med 20 procent.

Långresorna fortsatte minska i popularitet. Antalet fritidsresor till andra kontinenter minskade med ungefär tio procent från året innan. År 2011 gjordes 123 000 resor till Fjärran Östern. Till Thailand gjordes 94 000 resor, dvs. 15 procent färre än år 2010. Till den amerikanska kontinenten gjordes totalt något fler resor än till Thailand. Tre av fyra resor till den amerikanska kontinenten, dvs. 75 000 resor, gjordes till Förenta Staterna, som var en av de få fjärrdestinationer, dit resorna ökade från året innan.

Utöver semesterresorna med övernattning i destinationslandet gjorde finländarna år 2011 nästan 1,6 miljoner fritidskryssningar. Detta är 10 procent fler än år 2010. Kryssningar är resor med övernattning enbart ombord; man kan göra ett besök i land, men utan övernattning. Minst två av tre fritidskryssningar, dvs. omkring en miljon kryssningar, gjordes till Sverige. Antalet fritidskryssningar till Estland uppgick till 496 000.

Under år 2011 gjorde finländarna också 803 000 dagsresor till utlandet på fritiden (inkl. dagskryssningar). Antalet dagsresor till utlandet ökade med 15 procent från året innan. Enligt undersökningen gjordes 575 000 dagsresor till Estland, utav vilka samtliga sjövägen, och 172 000 dagsresor till Sverige, utav vilka ungefär hälften till lands och hälften sjövägen.

Finländarnas populäraste resmål för fritidsresor med övernattning år 2011 och jämfört med år 2010

Finländarnas populäraste resmål för fritidsresor med övernattning år 2011 och jämfört med år 2010

År 2011 gjordes 1,2 miljoner tjänste- och konferensresor till utlandet med övernattning i destinationslandet. Antalet tjänsteresor till utlandet ökade med 12 procent från år 2010. Flest tjänsteresor med övernattning i destinationslandet gjordes till Sverige, Estland, Tyskland och Ryssland. Till Sverige gjordes 233 000 tjänsteresor, till Estland 149 000, till Tyskland 110 000 och till Ryssland 109 000. Tjänsteresorna till Sverige ökade med 16 procent och till Estland med 37 procent. Tjänsteresorna till Ryssland mer än fördubblades.

Under år 2011 gjordes 161 00 dagsresor med anknytning till arbetet, dvs. 5 procent fler än år 2010. Till utlandet gjordes också 140 000 kryssningar med anknytning till arbetet, dvs. 45 procent fler än året innan.

Inrikesresor

År 2011 gjordes omkring 5,8 miljoner sådana fritidsresor i Finland, då man använde avgiftsbelagda inkvarteringstjänster såsom hotell, campingplats eller hyrd stuga. Antalet minskade med 2 procent, dvs. med 110 000 resor, jämfört med år 2010.

De populäraste landskapen vid resor med avgiftsbelagd inkvartering var Nyland, Birkaland, Lappland och Norra Österbotten. Till Nyland gjordes 949 000 resor, dvs. 16 procent av alla resor med avgiftsbelagd inkvartering. Till Birkaland, Lappland, Norra Österbotten och Egentliga Finland gjordes något fler än var tionde resa.

Övernattningarna i avgiftsbelagd inkvartering under fritidsresor uppgick till totalt 15,4 miljoner, vilket var 2 procent färre än år 2010. Av övernattningarna utgjordes hälften av hotellresor och en fjärdedel av resor till hyrda stugor.

Därtill gjordes i hemlandet 5,9 miljoner övernattningsresor till den egna stugan och 19,4 miljoner resor med övernattning hos släkt och vänner. Antalet stugresor ökade från året innan med 5 procent och antalet besöksresor med 2 procent.

År 2011 gjordes klart flest stugresor till Södra Savolax och näst flest till Egentliga Finland. Till Södra Savolax gjordes 744 000 stugresor och till Egentliga Finland 586 000. Av besöksresorna gick 3,7 miljoner till Nyland och 1,9 miljoner till Birkaland.

År 2011 gjordes 4,4 miljoner tjänsteresor med övernattning i hemlandet. Antalet tjänsteresor i hemlandet ökade med 14 procent från år 2010.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens urvalsundersökning om finländarnas resor. För att få reda på antalet resor intervjuades 16 920 personer i åldern 15–74 år fast bosatta i Finland.

Personer som rest

Uppgifterna om resande erhölls genom en separat enkät som genomfördes i samband med arbetskraftsundersökningen. Enkäten är mycket begränsad och den innehåller förutom bakgrundsuppgifter om personen bara frågor om huruvida urvalspersonen hade gjort resor av viss typ under undersökningsåret. Uppgifterna för år 2011 baserar sig på 1 707 intervjuer. Antalet resande personer har varit rätt så stabilt från år till år.

År 2011 gjorde 3,6 miljoner finländare i åldern 15–74 år, dvs. 90 procent, åtminstone en resa med övernattning. Alla inrikes- och utrikesresor är medräknade, också stug- och besöksresorna samt tjänsteresorna. Rentav 96 procent av alla personer bosatta i huvudstadsregionen gjorde en resa med övernattning. Utbildningsnivån inverkade på reseaktiviteten, eftersom rentav 96 procent av alla personer med utbildning på högre nivå gjorde en resa med övernattning. Tio procent av befolkningen gjorde inte en enda resa med övernattning till en plats utanför sin vanliga omgivning år 2011.

År 2011 gjorde omkring 1,9 miljoner finländare i åldern 15–74 år minst en fritidsresa i Finland med avgiftsbelagd inkvartering. Detta är 47 procent av hela åldersgruppen. Lika många gjorde åtminstone en fritidsresa till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Nästan var fjärde finländare i åldern 15–74 år, dvs. fler än 0,9 miljoner personer, gjorde en tjänsteresa med övernattning i hemlandet eller en tjänsteresa till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Uppgifterna för åren 2010 och 2011 är inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 09 1734 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2011/smat_2011_2012-05-30_tie_001_sv.html