Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2015

Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2014

Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,9 miljoner olika fritidsresor till utlandet år 2014. Resorna till Sydeuropa ökade i popularitet. Antalet fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland uppgick till nästan 6 miljoner. Av dessa resor gick 1,1 miljoner till Nyland och 0,7 miljoner till Lappland. Tjänsteresorna inom landet minskade medan tjänsteresorna till utlandet ökade jämfört med året innan.

Finländarnas resor 2004–2014

Finländarnas resor 2004–2014

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2014 och 2013

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2014 och 2013

En genomsnittlig finländares semesterresor år 2014:
     1,3 inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering,
     1,3 utlandsresor med övernattning i destinationslandet,
     0,5 utrikes dagsresor eller kryssningar i närområdena.

Mera information i det finskspråkiga offentliggörandet.

Datainsamling

Uppgifterna om resor framgår av Statistikcentralens månatliga urvalsundersökning om finländarnas resor. För att få reda på antalet resor intervjuades 15 472 personer i åldern 15–84 år som är fast bosatta i Finland.

Uppgifter om antalet personer som rest under året erhölls med en tilläggsenkät i samband med intervjun gällande resorna i december. Uppgifterna i årsundersökningen 2014 baserar sig på 1 264 intervjuer.

Fler tabeller i Px-Web-databasen på adressen
http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/lii/smat/smat_sv.asp


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 029 551 3254, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/smat_2014_2015-04-10_tie_001_sv.html