Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Resor till Sverige och Estland under maj-augusti 2016* och 2015

Typ av resa Estland Sverige
Resor under 5-8/2016* Resor under 5-8/2015 Årsförändring, % 5-8/2016* - 5-8/2015 Resor under 5-8/2016* Resor under 5-8/2015 Årsförändring, % 5-8/2016* - 5-8/2015
1 000 resor 1 000 resor
Resor totalt 1) 1 184 1 060 12 751 651 15
Fritid Totalt 1) 1 080 989 9 653 544 20
Övernattning i destinationslandet 739 644 15 377 284 33
Kryssningar 135 123 10 192 194 -1
Dagsresor (ink. dagskryssningar) 206 222 -7 85 66 29
Tjänst Totalt 1) 105 72 47 98 108 -9
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2016, Tabellbilaga 6. Resor till Sverige och Estland under maj-augusti 2016* och 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/14/smat_2016_14_2016-10-07_tau_006_sv.html