Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under september-december 2015-2017*

Orsak av resa Estland Sverige
Resor under 9-12/2015 Resor under 9-12/2015 Resor under 9-9/2017* Resor under 9-12/2015 Resor under 9-12/2015 Resor under 9-9/2017*
1 000 resor 1 000 resor
Resor totalt 1) 890 860 910 630 730 660
Fritid Totalt 1) 780 720 810 470 560 530
Besök hos släkt och vänner .. .. .. .. .. ..
Semester        680 610 660 360 400 410
Annan personlig orsak .. .. .. .. .. ..
Tjänst Totalt 1) 110 150 100 160 170 130
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2017, Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under september-december 2015-2017* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2017/15/smat_2017_15_2018-02-08_tau_008_sv.html