Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.12.2006

Värdepappersföretagens provisionsintäkter ökade

Under januari-september år 2006 var värdepappersföretagens provisionsintäkter 252 miljoner euro, dvs. 14 procent mer än under motsvarande period år 2005. De största provisionsintäktsposterna var intäkter av kapitalförvaltning (134 mn) och intäkter av värdepappersförmedling (75 mn). Provisionsintäkterna av kapitalförvaltning ökade med 18 procent och provisionsintäkterna av värdepappersförmedling med 21 procent jämfört med året innan. Detta framgår av Statistikcentralens uppgifter om värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar.

Värdepappersföretagens intäkter, årsförändringar efter kvartal åren 2001-2006, %

Källa: Värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar 1.1-30.9.2006, Monetära finansinstitut 3:e kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2006/03/spy_2006_03_2006-12-12_tie_001_sv.html