Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 5.10.2007

Värdepappersföretagens intäkter och vinst ökade i början av året

Värdepappersföretagens provisionsintäkter uppgick under det första halvåret år 2007 till 199 miljoner euro. Provisionsintäkterna ökade med 11 procent jämfört med det första halvåret år 2006. Under det andra kvartalet år 2007 ökade provisionsintäkterna med 19 procent från det första kvartalet.

Merparten av värdepappersföretagens intäkter är provisionsintäkter. Av provisionsintäkterna är åter största delen provisionsintäkter från förmögenhetsförvaltning. Provisionsintäkterna från förmögenhetsförvaltning ökade under början av året med 22 procent jämfört med början av år 2006. Också provisionsintäkterna av placerings- och finansieringsrådgivning ökade kraftigt, medan övriga provisionsintäktsposter minskade.

Värdepappersföretagens vinst ökade under det första halvåret med rentav 74 procent jämfört med motsvarande period året innan. Till vinstökningen bidrog både de ökade intäkterna och minskningen av den största kostnadsposten, dvs. administrationskostnaderna. Detta framgår av Statistikcentralens uppgifter om värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar.

Värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal fr.o.m. år 2000

Källa: Värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar 1.1-30.6.2007, Monetära finansinstitut 2:a kvartalet 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2007/02/spy_2007_02_2007-10-05_tie_001_sv.html