Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.4.2010

Värdepappersföretagens resultat förbättrades år 2009

År 2009 var värdepappersföretagens rörelsevinst 67 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 20 procent jämfört med år 2008. Nästan tre av fyra värdepappersföretag uppnådde ett positivt rörelseresultat år 2009.

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998-2009

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998-2009

Värdepappersföretagens provisionsintäkter uppgick till 238 miljoner euro, dvs. nästan samma belopp som år 2008. Mer än 90 procent av värdepappersföretagens intäkter bestod av provisionsintäkter. De viktigaste källorna för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, övriga provisionsintäkter och värdepappersförmedling.

Till resultatförbättringen bidrog minskningen av kostnader. Särskilt den 15-procentiga minskningen av provisionskostnaderna påverkade resultatet gynnsamt. Också administrationskostnaderna, som är den största kostnadsposten för värdepappersföretagen, gick ned med 2 procent.

Under år 2009 skedde en vändning i värdepappersföretagens ekonomi. Efter det svaga år 2008 minskade provisionsintäkterna och rörelseresultatet fortsättningsvis kraftigt under den första hälften av år 2009 från motsvarande tidpunkt året innan. Under det tredje och fjärde kvartalet började provisionsintäkterna och rörelseresultatet emellertid öka. Under det fjärde kvartalet var ökningen av provisionsintäkterna och rörelseresultatet redan 18 resp. 210 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2008.

I Finland verkade i slutet av år 2009 59 värdepappersföretag som erhållit koncession av Finansinspektionen. Fyra värdepappersföretag lade ned sin verksamhet och 12 inledde sin verksamhet under år 2009.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2009/04/spy_2009_04_2010-04-01_tie_001_sv.html