Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 9.6.2011

Ökningen av värdepappersföretagens provisionsintäkter fortsatte att avta under första kvartalet 2011

Under första kvartalet 2011 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 69 miljoner euro, vilket var en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Detta var en minskning med omkring 25 procent från föregående kvartal. Av värdepappersföretagens intäkter bestod 93 procent av provisionsintäkter. Den viktigaste intäktskällan för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, som genererade 43 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Också värdepappersföretagens kostnader ökade. Den största kostnadsposten var administrationskostnaderna, som steg med 9 procent till 34 miljoner euro under första kvartalet. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. En annan stor kostnadspost, provisionskostnaderna, ökade med 21 procent jämfört med året innan.

Värdepappersföretagens rörelsevinst uppgick till 18 miljoner euro under första kvartalet. Rörelsevinsten var 11 procent lägre än under motsvarande kvartal 2010. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av mars 2011 till 58 företag och av dem visade 38 ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2011/01/spy_2011_01_2011-06-09_tie_001_sv.html