Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 8.12.2011

Värdepappersföretagens provisionsintäkter sjönk under tredje kvartalet 2011

Under tredje kvartalet år 2011 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 62 miljoner euro. Provisionsintäkterna minskade med något under 3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade provisionsintäkterna med omkring 22 procent. Av värdepappersföretagens intäkter bestod 96 procent av provisionsintäkter. Den viktigaste intäktskällan för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, som genererade 39 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Också värdepappersföretagens kostnader ökade. Värdepappersföretagens största kostnadspost är administrationskostnaderna. Under tredje kvartalet var de nästan 8 procent större än året innan, dvs. totalt 30 miljoner euro. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. En annan viktig kostnadspost, provisionskostnaderna, minskade med 10 procent jämfört med året innan.

Värdepappersföretagens rörelsevinst uppgick till 12 miljoner euro under tredje kvartalet. Rörelsevinsten minskade med omkring 5 procent under januari–september jämfört med motsvarande period året innan. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av september 2011 till 55 företag och av dem visade 35 ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2011/03/spy_2011_03_2011-12-08_tie_001_sv.html