Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 30.6.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 36 431 71 883
1. Personalkostnader 22 341 43 101
1.1 Löner och arvoden 17 848 35 106
1.2 Personalbikostnader 4 493 7 995
2. Övriga administrationskostnader 14 090 28 782
2.1 Kontorskostnader 1 267 2 965
2.2 IT-kostnader 4 306 8 707
2.3 Kommunikationskostnader 628 1 254
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 1 562 3 173
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 9 24
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 1 225 1 674
2.7 Övriga administrativa kostnader 5 092 10 985

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 30.6.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/02/spy_2014_02_2014-10-08_tau_003_sv.html