Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 31.12.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 30.9.2014 1.1.- 31.12.2014
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 36 632 71 883 104 389 147 500
1. Personalkostnader 22 458 43 101 62 907 88 323
1.1 Löner och arvoden 17 945 35 106 51 165 71 896
1.2 Personalbikostnader 4 513 7 995 11 741 16 427
2. Övriga administrationskostnader 14 174 28 782 41 483 59 175
2.1 Kontorskostnader 1 280 2 965 4 128 5 604
2.2 IT-kostnader 4 307 8 707 13 359 17 813
2.3 Kommunikationskostnader 655 1 254 1 833 2 249
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 1 574 3 173 4 535 6 236
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 9 24 29 32
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 1 229 1 674 2 399 3 808
2.7 Övriga administrativa kostnader 5 120 10 985 15 200 23 433

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 31.12.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/04/spy_2014_04_2015-04-16_tau_003_sv.html