Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 7.7.2016

Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare

Under första kvartalet år 2016 var värdepappersföretagens rörelsevinst 20 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade med 25 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal var rörelsevinsten drygt 8 miljoner euro mindre. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2009-2016, milj. euro

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2009-2016, milj. euro

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 7.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2016/01/spy_2016_01_2016-07-07_tie_001_sv.html