Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.6.2017

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuoden tammi-maaliskuusta

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 36 miljoonaa euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoitto kasvoi 16 miljoonalla eurolla edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoittoa kertyi 6 miljoonaa euroa vähemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2017, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2017, milj. euroa

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuotot ovat sijoituspalveluyritysten merkittävin tuloerä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkiotuotot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen nähden 16,2 prosentilla 104 miljoonaan euroon. Palkkiotuotot ovat yleensä huipussaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edelliseen neljännekseen, eli vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot vähenivätkin 16 miljoonalla eurolla. Palkkiokuluja kertyi puolestaan 26 miljoonaa euroa, mikä on 3 miljoonaa euroa ja 11,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokulut olivat lähes puoli miljoonaa euroa pienemmät.

Osinkotulot

Sijoituspalveluyritysten osinkotulot olivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osinkotulot olivat 1,9 miljoonaa euroa, koko vuoden osinkotulojen ollessa 3,9 miljoonaa euroa.

Hallintokulut

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä oli hallintokulut, joita kertyi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 48 miljoonaa euroa, mikä on miljoona euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna hallintokuluja oli 9 miljoona euroa vähemmän. Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 29 miljoonaa euroa eli 60 prosenttia koko hallintokuluista. Muut hallintokulut olivat 19 miljoonaa euroa, mikä on lähes puoli miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 346 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen oli 3,2 prosenttia, eli noin 11 miljoonaa euroa. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 58 prosenttia.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen lopussa 64 kappaletta, joista 40 teki voitollisen tuloksen tilivuoden aikana.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2017/01/spy_2017_01_2017-06-22_tie_001_fi.html