Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 13.8.2020

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 28 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 6 miljoonaa euroa enemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot kasvoivat 22 miljoonalla eurolla 111 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2020, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2020, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 111 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 22 miljoonaa euroa, eli 25,1 prosenttia. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 39 miljoonaa euroa, mikä oli 15 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 47 miljoonaa euroa, mikä oli 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulut olivat 27 miljoonaa euroa eli noin 58 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökuluja oli noin 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 336 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen 307 miljoonasta eurosta oli noin 9 prosenttia. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta puolestaan kasvoi edellisen vuoden ensimmäisen neljänneksen 63 prosentista 67 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa 50 kappaletta, joista 30 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (246,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2020/01/spy_2020_01_2020-08-13_tie_001_fi.html