Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.9.2009

De finländska företagen hade 589 000 anställda utomlands år 2007

År 2007 hade koncernbolagen i Finland nästan 5 000 dotterbolag utomlands. Av dem fanns över 60 procent inom EU-området, cirka 10 i Asien och 5 procent i Nordamerika.

Antalet anställda i dotterbolagen utomlands var totalt nästan 589 000. Antalet anställda i finlandsägda dotterbolag utomlands var klart koncentrerat till näringsgrenen tillverkning. Samma koncernbolag, med anställda inom dotterbolag utomlands, sysselsatte cirka 461 000 personer i Finland år 2007.

Mätt med omsättning låg den viktigaste dotterbolagsverksamheten i Sverige. Materiella bruttoinvesteringar gjordes för sammanlagt nästan 8 700 miljoner euro i dotterbolagen utomlands, därav över 80 procent i Europa. År 2007 investerade samma koncernbolag 7 500 miljoner euro i sina finlandsbaserade bolags materiella anläggningstillgångar.


Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen +358 9 1734 2451

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.09.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2007/stu_2007_2009-09-17_tie_001_sv.html