Finlands officiella statistik

Finländska dotterbolag utomlands

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländska företag investerade i Sverige för mer än en miljard euro år 2018
29.5.2020
Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet i 5 430 dotterbolag i 139 länder år 2018. Jämfört med året innan ökade finländska företags verksamhet utomlands mätt med flera olika mätare. Antalet anställda steg med åtta procent. Omsättningen ökade med nästan tio procent. Investeringarna ökade mer måttligt, med fem procent. Största delen av investeringarna var koncentrerade till företag inom EU-området, och av dem var särskilt Sverige föremål för investeringar.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken beskriver lokaliseringen av finländska företags verksamhet globalt och den utlandslokaliserade verksamhetens betydelse. Statistiken producerar uppgifter med hjälp av vilka man kan bedöma globaliseringsnivån för den finländska ekonomin, effekten av Europeiska unionens inre marknader på den finländska affärsverksamheten och de finlandsägda företagens konkurrenskraft utomlands. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: dotterbolag, företag, globalisering, investeringar, koncern, omsättning, personal.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändring i Finlands officiella statistik
25.5.2009
Delegationen för Finlands officiella statistik godkände 26.5.2009 statistiken Finländska dotterbolag utomlands för Finlands officiella statistik inom ämnesområdet Företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/index_sv.html