Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2008

Landgrupp Antal anställda Bruttoinvesteringar
(miljoner euro)
1)
Omsättning
(miljoner euro)
Antalet bolag
EU15 201 660 2 279,9 90 378,9 1 732
EU27 ekskl. EU15 112 500 2 330,4 36 580,0 1 147
Europa utanför EU 79 730 2 280,3 26 650,2 758
Asien och Oceanien 107 140 1080,4 36 204,1 537
Nordamerika 41 940 2 694,9 17 923,0 262
Mellan- och Sydamerika 27 720 178,6 6 692,6 163
Afrika 4 370 10,9 897,3 48
Totalt, alla landgrupper 575 070 10 855,5 215 325,9 4 647
1) Bruttoinvesteringar i materiella anläggstillgångar.

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.09.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2008, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2008/stu_2008_2010-09-13_tau_001_sv.html