Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2008

Land Antal anställda Bruttoinvesteringar
(miljoner euro)
1)
Omsättning
(miljoner euro)
Antalet bolag
Belgien 4 140 20 1 780 60
Danmark 10 130 90 3 890 115
Frankrike 15 470 80 6 460 134
Grekland 810 0 250 10
Irland 780 0 430 17
Italien 10 270 280 4 310 74
Luxemburg 70 0 100 7
Nederländerna 11 000 140 4 410 144
Portugal 840 0 540 22
Spanien 4 870 10 2 730 66
Storbritannien 18 480 170 7 780 171
Sverige 73 680 1 160 31 870 612
Tyskland 44 640 290 23 100 255
Österrike 6 490 30 2 700 45
Totalt, Gamla EU-länderna (EU-15) 201 660 2 280 90 380 1 732
Bulgarien 570 0 50 15
Estland 30 200 1 370 19 840 430
Lettland 12 480 270 2 590 182
Litauen 14 360 170 1 940 177
Polen 29 000 300 4 490 143
Rumänien 4 070 60 590 29
Slovakien 2 090 20 430 29
Slovenien 140 0 40 10
Tjeckien 5 920 20 990 63
Ungern 13 490 110 5 610 63
Totalt, Nya EU-länderna (EU-27 exkl. EU-15) 112 500 2 330 36 580 1 147
Totalt, EU-27 340 160 4 610 126 958 2 782
1) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar.

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.09.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2008, Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2008/stu_2008_2010-09-13_tau_002_sv.html