Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2008

Land Antal anställda Bruttoinvesteringar
(miljoner euro)
1)
Omsättning
(miljoner euro)
Antalet bolag
Norge 16 390 150 5 330 200
Ryssland 48 090 730 13 040 405
Schweiz 2 340 30 840 38
Serbien 190 0 30 6
Turkiet 6 190 1 220 6 250 21
Ukraina 3 470 40 330 41
Vitryssland 1 250 0 90 10
Totalt, Europa utanför EU 79 730 2 280 26 650 758
Australien 6 290 30 2 790 46
Filippinerna 440 0 50 7
Förenade Arabemiraten 1 720 10 200 14
Hongkong 1 170 0 990 28
Indien 26 130 150 4 960 45
Indonesien 2 780 10 870 23
Japan 1 400 10 860 35
Kazakstan 1 680 200 710 11
Kina 50 090 260 17 760 162
Malaysia 2 480 10 400 33
Nya Zeeland 670 0 150 10
Pakistan 1 090 0 140 4
Republiken Korea (Sydkorea) 1 520 50 3 160 19
Singapore 3 100 110 1 300 46
Taiwan 670 0 450 8
Thailand 2 640 10 940 20
Vietnam 530 0 60 5
Totalt, Asien och Oceanien 107 140 1 080 36 200 537
Förenta Staterna (USA) 35 090 2 610 16 080 205
Kanada 6 850 80 1 850 57
Totalt, Nordamerika 41 940 2 690 17 920 262
Argentina 430 0 80 12
Brasilien 17 240 110 3 600 50
Chile 1 510 0 290 16
Mexiko 6 500 10 1 130 36
Peru 260 0 180 4
Uruguay 680 60 1 020 11
Venezuela 130 .. 2) 70 6
Totalt, Central- och Sydamerika 27 720 180 6 690 163
Egypten 400 0 50 5
Sydafrika 3 240 10 660 21
Totalt, Afrika 4 370 10 900 48
Totalt, länder utanför EU 260 900 6 245,2 88 367,1 1 768
1) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar.
2) .. = Konfidentiellt.

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.09.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2008, Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2008/stu_2008_2010-09-13_tau_003_sv.html