Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren (TOL 2008) år 2008

Näringsgren Antal anställda Bruttoinvesteringar
(miljoner euro)
1)
Omsättning
(miljoner euro)
Antalet bolag
Jordbruk, skogsbruk och fiske (A) 2 180 46,6 1 038,3 28
Utvinning av mineral (B) 3 170 .. 2) 1 138,7 20
Tillverkning (C) 379 980 6 268,7 115 601,8 2 097
Livsmedelsframställning och framställning av drycker (10-11) 25 910 133,3 4 382,8 111
Textil-, kläder-, läder, läder o skinnvaror tillv (13-15) 2 460 25,5 450,5 21
Tillv trä o varor av trä, kork och möbler (16, 31) 4 280 96,4 886,6 43
Pappers- och pappersvarutillv (17) 46 080 406,9 21 386,4 246
Tillv av kemikalier o kem. prod, och farmac basprod o. läkemedel (20-21) 11 200 193,9 3 913,7 144
Tillv av gummi-, plastvaror och mineralprod, ej metall (22-23) 33 390 345,0 6 714,8 197
Stål- och metallframställning (24) 15 320 436,9 8 085,6 103
Tillv metallvaror, ej mask, app och övriga maskiner, motorfordon och andra transportm. (25, 28-30) 83 380 3 032,8 19 480,4 707
Tillv datorer, elektr.varor, optik och elapparatur, annan tillv (26, 27, 32) 124 110 556,5 42 944,0 348
Försörjning av el, gas, värme, kyla och vattenförs (D och E) 10 840 793,0 5 280,4 82
Byggverksamhet (F) 34 230 109,6 4 763,3 235
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (G) 55 830 538,1 36 065,5 971
Transport och magasinering (H) 9 890 100,9 5 573,3 151
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 4 470 .. 2) .. 2) 19
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 33 030 1 798,2 16 135,7 391
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 10 280 586,0 11 012,9 94
Fastighets-, juridik-, ekonomi- , vetenskapverksamhet och uthyrning (L, M och N) 29 820 555,0 15 672,2 524
Utbildning, vård, omsorg och kultur (P, Q, R och S) 1 370 8,9 115,7 35
Totalt, alla
näringsgrenar
575 070 10 855,5 215 325,9 4 647
1) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar.
2) .. = Konfidentiellt.

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.09.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2008, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren (TOL 2008) år 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2008/stu_2008_2010-09-13_tau_004_sv.html