Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2009, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Gamla EU-länder (EU-15) exkl. Finland Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 40 790 2 172,3 209,1 10 615,2 326
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 30 750 1 758,2 377,1 13 489,0 126
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 22 000 1 799,8 55,6 6 055,9 108
Handel (G) 21 610 1 099,3 102,3 17 063,1 344
Byggverksamhet (F) 12 560 677,2 15,1 1 921,2 47
Tillverkning av gummi- och plastvaror och andra icke-metalliska mineraliska produkter (22-23) 12 220 514,2 80,9 2 567,0 80
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 11 780 858,0 39,5 2 817,9 186
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 11 260 647,7 119,2 1 686,6 212
Stål- och metallframställning (24) 7 310 306,9 106,6 2 661,6 34
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 7 270 338,8 46,6 2 156,4 44
Nya EU-länder (EU-27 exkl. EU-15) Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 12 730 151,1 60,4 3 146,5 136
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 5 160 80,1 67,0 1 245,6 32
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 15 720 241,2 37,3 5 616,0 57
Handel (G) 17 530 264,4 44,8 4 530,9 379
Byggverksamhet (F) 9 040 138,7 10,1 634,8 90
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 320 142,3 14,8 1 737,9 92
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 9 070 108,4 40,2 405,3 155
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 11 840 114,2 28,8 1 191,3 37
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
3) Mätt med antalet anställda

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2009, Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2009, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2009/stu_2009_2011-06-09_tau_006_sv.html