Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2010

Korrigerad 14.4.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Belgien 4 650 319,0 84,6 1 771,9 67
Danmark 10 070 676,9 63,9 3 199,8 113
Frankrike 13 380 824,1 48,2 5 242,3 125
Grekland 870 23,1 .. 3) 200,5 8
Irland 720 39,1 2,2 355,5 18
Italien 9 320 459,9 40,1 3 101,6 76
Luxemburg 60 5,3 .. 718,9 8
Nederländerna 9 770 606,8 377,5 4 118,4 132
Portugal 1 870 64,7 4,1 385,1 20
Spanien 4 920 246,1 55,8 2 463,4 65
Storbritannien 16 960 968,5 140,7 6 034,0 169
Sverige 72 250 4 283,4 583,2 31 513,2 600
Tyskland 42 140 2 602,5 251,3 14 693,6 238
EU15-länder exkl. Finland totalt 191 930 11 455,9 1 691,8 75 648,5 1 684
Österrike 4 950 336,6 38,6 1 850,3 45
Bulgarien 1 180 13,4 3,3 73,2 16
Cypern .. .. .. .. 6
Estland 26 960 432,0 106,2 3 873,8 441
Lettland 9 650 141,4 27,5 1 386,6 194
Litauen 11 250 148,9 28,2 1 453,7 169
Malta .. .. .. .. 2
Polen 28 840 443,8 200,0 4 848,3 150
Rumänien 3 410 46,7 13,8 1 714,8 37
Slovakien 2 120 31,9 6,8 221,0 27
Slovenien 230 7,8 0,3 185,9 15
Tjeckien 6 000 114,1 15,4 2 332,4 56
Ungern 11 780 243,5 52,1 4 140,4 62
EU27-länder exkl. EU15 totalt 101 640 1 631,6 453,9 20 369,7 1 175
EU-länder totalt 293 570 13 087,5 2 145,7 96 018,2 2 859
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
3) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2010, Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2010/stu_2010_2012-03-29_tau_002_sv.html