Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2010

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 28 020 655,5 213,7 4 991,2 112
Tillverkning av textiler, kläder och läder (13-15) 2 720 87,8 16,3 509,5 24
Tillverkning av trä, varor av trä, kork, och möbler (16, 31) 3 410 83,5 16,7 731,6 39
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 48 200 2 323,1 543,8 19 945,1 245
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (18) 400 16,2 1,6 216,9 12
Kemisk industri (19-22) 25 220 1 074,9 749,2 8 704,1 286
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (23) 9 940 264,9 54,9 1 569,6 51
Stål- och metallframställning (24) 13 700 426,6 120,7 5 738,3 94
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 110 030 4 530,9 360,8 23 378,8 825
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 138 640 3 914,4 314,7 37 997,2 352
Tillverkning (C) -näringsgren totalt 380 280 13 377,9 2 392,4 103 782,2 2 040
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2010, Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2010/stu_2010_2012-03-29_tau_005_sv.html