Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2010, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 3) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Europa utanför EU Handel (G) 18 880 521,8 123,9 8 306,3 209
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 11 680 413,3 36,8 2 187,5 99
Byggverksamhet (F) 8 800 411,5 35,0 1 847,4 75
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 7 010 96,3 33,1 642,4 19
Transport och magasinering (H) 6 410 87,3 26,3 380,2 42
Asien och Oceanien Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 27 180 582,7 76,6 4 611,8 170
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 74 170 1 048,7 124,9 21 577,8 105
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 6 970 67,9 440,5 3 095,4 48
Kemisk industri (19-22) 5 600 73,3 211,4 837,6 54
Nordamerika Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 12 580 1 002,0 23,1 3 783,8 58
Central- och Sydamerika Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 7 590 213,8 20,2 1 188,4 56
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 17 710 490,0 14,6 2 687,5 28
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde
3) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2010, Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2010, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2010/stu_2010_2012-03-29_tau_007_sv.html