Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2011

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland 185 520 12 298,7 1 463,2 73 384,3 1 608
EU27-länder exkl. EU15 97 980 1 637,7 514,0 14 416,4 1 124
Europa utanför EU 83 010 2 698,9 681,6 24 410,7 763
Asien och Oceanien 139 580 2 655,2 717,1 36 110,0 628
Nordamerika 36 690 2 821,6 350,3 12 424,4 265
Central- och Sydamerika 37 220 993,1 158,1 6 438,6 166
Afrika 5 400 200,6 10,3 4 048,8 63
Alla landgrupper totalt 585 390 23 305,8 3 894,5 171 233,2 4 617
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2011, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2011/stu_2011_2013-04-24_tau_001_sv.html