Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2011

Korrigerad 14.4.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Belgien 4 770 330,5 33,9 1 748,6 64
Danmark 8 900 653,3 48,3 3 174,4 111
Frankrike 12 290 867,4 52,7 4 829,0 110
Grekland 950 39,0 2,0 285,2 9
Irland 740 37,1 .. 3) 266,0 17
Italien 8 450 499,3 45,7 2 994,9 75
Luxemburg 50 2,0 .. 15,0 10
Nederländerna 9 610 584,9 192,9 3 470,6 119
Portugal 1 750 72,7 5,6 503,3 18
Spanien 5 260 275,4 21,9 1 896,3 67
Storbritannien 16 150 968,4 66,2 5 454,2 159
Sverige 71 320 4 653,1 638,3 33 097,3 561
Tyskland 40 380 2 996,8 209,1 13 835,1 245
EU15-länder exkl. Finland totalt 185 520 12 298,7 1 463,2 73 384,3 1 608
Österrike 4 900 319,0 49,1 1 814,6 43
Bulgarien 1 140 13,5 3,6 78,1 14
Cypern .. .. .. .. 6
Estland 26 860 441,1 174,1 4 140,5 430
Lettland 9 110 141,9 27,1 1 490,6 177
Litauen 11 700 161,7 27,0 1 506,0 161
Malta .. .. .. .. 1
Polen 28 320 476,5 237,3 4 890,3 150
Rumänien 3 020 39,1 2,9 108,8 30
Slovakien 1 960 32,9 9,3 246,5 26
Slovenien 230 7,9 0,7 140,0 16
Tjeckien 6 350 126,5 11,1 1 114,3 55
Ungern 9 130 190,6 20,7 526,8 58
EU27-länder exkl. EU15 totalt 97 980 1 637,7 514,0 14 416,4 1 124
EU-länder totalt 283 500 13 936,4 1 977,2 87 800,7 2 732
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
3) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2011, Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2011/stu_2011_2013-04-24_tau_002_sv.html