Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2011

Korrigerad 14.4.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Azerbajdzjan 860 37,4 .. 3) 387,9 4
Kroatien 350 11,1 0,4 59,1 11
Norge 18 470 1 402,6 123,2 6 687,3 191
Ryssland 50 970 862,3 324,4 10 959,5 404
Schweiz 2 130 226,7 9,2 4 324,7 37
Serbien 400 6,7 0,9 29,7 7
Turkiet 4 390 96,6 13,8 1 372,5 22
Ukraina 1 880 23,2 7,1 225,9 45
Vitryssland 2 710 15,7 24,7 153,5 18
Europa utanför EU totalt 83 010 2 698,9 681,6 24 410,7 763
Australien 4 090 383,1 22,9 2 271,5 41
Filippinerna 500 16,8 0,3 70,2 8
Förenade Arabemiraten 1 280 95,9 1,4 119,4 17
Hongkong 1 790 58,1 3,6 855,3 41
Indien 41 440 373,1 108,1 3 566,5 65
Indonesien 2 240 64,4 4,0 474,2 23
Japan 1 480 137,2 14,1 2 420,4 29
Kazakstan 140 4,2 0,2 34,7 15
Kina 70 700 987,2 261,4 20 837,1 211
Malaysia 2 150 44,1 9,0 565,3 26
Nya Zeeland 620 27,7 2,2 199,0 12
Republiken Korea (Sydkorea) 2 250 89,5 14,7 220,5 22
Saudiarabien 290 4,6 4,6 65,1 4
Singapore 3 000 195,0 39,3 2 402,5 48
Taiwan 580 28,5 0,7 377,6 9
Thailand 2 470 47,8 8,8 807,0 20
Vietnam 620 6,5 1,7 43,3 6
Asien och Oceanien totalt 139 580 2 655,2 717,1 36 110,0 628
Förenta Staterna (USA) 30 740 2 422,5 302,4 10 319,2 211
Kanada 5 950 399,1 47,9 2 105,2 54
Nordamerika totalt 36 690 2 821,6 350,3 12 424,4 265
Argentina 470 22,1 1,0 112,3 12
Brasilien 21 670 723,5 63,8 3 591,0 54
Chile 1 700 51,3 4,1 442,3 17
Mexiko 11 270 109,8 6,1 1 124,1 44
Peru 510 20,5 2,4 148,7 6
Uruguay 670 25,3 80,3 799,6 9
Venezuela 90 3,0 .. 30,9 5
Central- och Sydamerika totalt 37 220 993,1 158,1 6 438,6 166
Ghana 50 .. .. .. 3
Marocko 390 20,2 0,3 32,4 5
Sydafrika 3 520 127,2 6,9 3 783,2 28
Tanzania .. 8,1 .. 45,2 3
Afrika totalt 5 400 200,6 10,3 4 048,8 63
Länder utanför EU totalt 301 900 9 369,4 1 917,4 83 432,5 1 885
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
3) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2011, Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2011/stu_2011_2013-04-24_tau_003_sv.html