Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2011

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Jordbruk, skogsbruk och fiske (A) 1 810 49,0 92,0 777,8 25
Utvinning av mineral (B) 1 050 30,6 16,9 250,6 17
Tillverkning (C) 386 770 14 400,6 2 412,6 99 699,6 1 939
Försörjning av el, gas och vatten (D ja E) 9 290 320,4 2,7 5 683,3 54
Byggverksamhet (F) 31 870 1 525,3 56,1 5 578,9 235
Handel (G) 70 630 3 087,7 328,6 39 826,5 1 115
Transport och magasinering (H) 10 660 304,3 228,4 1 381,3 122
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 3 180 128,5 2,8 358,8 75
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 31 390 1 494,6 457,3 4 729,7 376
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 10 490 700,7 81,7 5 925,7 114
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 26 430 1 216,7 199,7 6 888,5 509
Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R ja S) 1 810 47,3 15,6 132,5 36
Alla näringsgrenar totalt 585 390 23 305,8 3 894,5 171 233,2 4 617
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2011, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2011/stu_2011_2013-04-24_tau_004_sv.html