Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2011, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 3) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 36 060 2 094,7 124,4 10 428,9 268
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 28 810 1 963,7 345,7 15 786,4 118
Handel (G) 21 760 1 463,0 142,3 19 348,7 356
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 20 960 1 807,3 62,1 3 560,3 101
Byggverksamhet (F) 14 550 890,7 28,8 2 860,0 46
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 12 010 897,4 56,0 2 415,9 166
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 9 910 688,9 78,3 1 630,5 184
Kemiindustri (19-22) 8 890 548,2 232,8 3 234,8 113
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 8 340 444,5 156,4 3 212,8 46
Stål- och metallframställning (24) 7 170 383,0 58,2 3 906,8 32
EU27-länder exkl. EU15 Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 9 730 145,9 24,6 1 428,5 113
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 5 340 92,4 124,8 1 168,5 31
Handel (G) 16 420 251,9 40,3 4 863,6 328
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 15 820 317,2 45,4 999,1 54
Byggverksamhet (F) 7 750 126,3 8,1 682,5 88
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 200 176,1 20,3 513,4 69
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 8 980 121,2 30,1 409,5 152
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 12 480 154,6 60,6 1 400,8 31
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde
3) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2011, Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2011, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2011/stu_2011_2013-04-24_tau_006_sv.html