Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2011, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 3) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Europa utanför EU Handel (G) 22 630 649,2 104,1 9 328,2 215
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 10 690 401,1 27,9 2 378,5 85
Byggverksamhet (F) 9 140 473,7 18,4 1 930,1 72
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 6 390 100,9 45,6 623,9 16
Transport och magasinering (H) 5 550 92,6 52,5 431,6 37
Asien och Oceanien Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 30 260 676,4 104,8 5 226,4 161
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 80 500 1 275,2 233,6 18 742,3 108
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 6 320 112,7 198,4 701,3 49
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 5 990 96,7 43,7 1 119,7 35
Kemiindustri (19-22) 5 120 70,4 59,1 1 666,9 50
Nordamerika Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 12 370 968,6 21,1 4 072,5 48
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 6 810 623,8 166,3 1 430,6 30
Kemiindustri (19-22) 6 920 365,4 94,7 2 236,9 37
Central- och Sydamerika Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 5 240 212,3 30,6 1 108,3 45
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 26 350 571,8 20,5 2 789,4 35
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde
3) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2011, Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2011, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2011/stu_2011_2013-04-24_tau_007_sv.html