Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2012

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland 175 950 12 110,1 1 421,0 70 086,7 1 724
EU27-länder exkl. EU15 93 170 1 686,5 671,1 14 334,2 1 167
Europa utanför EU 79 730 2 729,5 687,0 24 207,0 775
Asien och Oceanien 138 230 2 983,7 797,2 25 803,7 681
Nordamerika 39 320 3 274,4 321,6 16 010,4 284
Central- och Sydamerika 38 600 1 045,3 108,0 6 933,0 186
Afrika 5 300 206,0 9,9 1 187,2 66
Alla landgrupper totalt 570 290 24 035,4 4 015,8 158 562,3 4 883
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2012, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2012/stu_2012_2014-04-17_tau_001_sv.html