Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2012

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Belgien 4 860 354,2 39,7 1 719,3 74
Danmark 7 850 538,7 67,3 2 399,7 123
Frankrike 12 030 888,0 67,2 4 398,2 121
Grekland 780 40,8 1,5 94,5 8
Irland 700 35,7 1,2 208,7 13
Italien 8 100 504,3 45,5 2 542,3 74
Luxemburg 60 3,6 187,1 126,1 13
Nederländerna 9 680 640,1 97,2 4 087,3 126
Portugal 1 720 73,2 8,1 223,0 20
Spanien 4 930 268,3 16,1 1 268,9 69
Storbritannien 14 440 903,1 69,5 4 650,8 173
Sverige 67 700 4 693,5 549,3 35 003,3 593
Tyskland 37 620 2 780,3 245,5 11 639,3 269
EU15-länder exkl. Finland totalt 175 950 12 110,1 1 421,0 70 086,7 1 724
Österrike 5 480 386,5 25,9 1 725,3 48
Bulgarien 1 210 15,0 2,1 80,9 15
Cypern .. 3) .. .. .. 7
Estland 24 740 440,8 139,6 4 318,1 453
Lettland 9 900 172,2 60,8 1 695,5 183
Litauen 10 450 153,0 23,4 1 443,8 156
Malta .. .. .. .. 1
Polen 30 880 553,1 401,4 4 692,3 164
Rumänien 850 14,5 2,2 94,8 31
Slovakien 2 010 37,6 7,8 261,9 32
Slovenien 170 5,9 0,9 153,8 15
Tjeckien 5 640 128,2 20,0 981,5 63
Ungern 7 180 160,0 12,8 466,9 47
EU27-länder exkl. EU15 totalt 93 170 1 686,5 671,1 14 334,2 1 167
EU-länder totalt 269 120 13 796,6 2 092,1 84 420,9 2 891
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
3) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2012, Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2012/stu_2012_2014-04-17_tau_002_sv.html