Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2012

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Azerbajdzjan 870 35,4 .. 3) 473,0 3
Island 40 2,1 .. 4,3 6
Kroatien 210 8,1 0,2 43,8 12
Norge 14 880 1 270,7 94,1 5 644,5 194
Ryssland 48 310 921,4 380,4 11 178,7 397
Schweiz 5 230 324,4 18,4 5 209,8 43
Serbien 290 5,6 0,9 37,5 7
Turkiet 4 510 101,8 14,6 954,0 22
Ukraina 1 660 25,6 5,1 263,3 51
Vitryssland 2 940 18,8 14,3 175,5 20
Europa utanför EU totalt 79 730 2 729,5 687,0 24 207,0 775
Australien 4 290 446,2 17,3 2 167,6 48
Bangladesh 510 5,8 .. .. 4
Filippinerna 480 17,0 1,2 81,9 8
Förenade Arabemiraten 1 620 107,9 1,4 275,1 19
Hongkong 1 650 59,0 3,0 673,5 41
Indien 40 930 407,7 62,3 3 096,4 66
Indonesien 1 790 57,5 3,0 330,6 21
Japan 1 470 160,1 11,7 2 982,3 29
Kazakstan 1 740 44,7 139,8 1 006,4 16
Kina 68 980 1 164,1 352,4 8 614,1 237
Malaysia 2 260 48,4 17,5 549,0 32
Nya Zeeland 450 23,4 2,0 125,5 13
Republiken Korea (Sydkorea) 1 910 86,4 9,2 493,3 27
Saudiarabien 380 6,7 2,0 148,7 4
Singapore 2 820 183,8 22,4 3 282,4 50
Taiwan 570 29,5 1,0 259,8 9
Thailand 2 450 54,1 9,1 734,9 22
Vietnam 480 6,3 1,1 29,9 8
Asien och Oceanien totalt 138 230 2 983,7 797,2 25 803,7 681
Förenta Staterna (USA) 32 850 2 826,8 257,8 13 919,7 228
Kanada 6 470 447,6 63,8 2 090,8 56
Nordamerika totalt 39 320 3 274,4 321,6 16 010,4 284
Argentina 480 25,6 0,6 84,8 12
Brasilien 18 010 683,3 56,9 3 619,8 60
Chile 1 570 65,5 7,9 583,7 20
Colombia 350 22,9 0,2 103,1 5
Mexiko 16 150 167,7 8,2 1 351,5 49
Peru 560 24,8 2,9 196,5 7
Uruguay 880 33,3 30,2 816,0 12
Venezuela 70 3,5 .. 27,8 5
Central- och Sydamerika totalt 38 600 1 045,3 108,0 6 933,0 186
Egypten 390 12,2 .. 39,3 5
Marocko 380 21,8 0,1 25,5 6
Nigeria 80 5,7 .. .. 4
Sydafrika 3 510 132,3 8,0 850,1 29
Afrika totalt 5 300 206,0 9,9 1 187,2 66
Länder utanför EU totalt 301 180 10 238,9 1 923,7 74 141,3 1 992
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
3) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2012, Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2012/stu_2012_2014-04-17_tau_003_sv.html