Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2012

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Jordbruk, skogsbruk och fiske (A) 1 600 47,2 42,1 775,0 26
Utvinning av mineral (B) 820 28,4 37,5 235,4 17
Tillverkning (C) 377 460 15 045,1 2 283,3 89 016,9 2 047
Försörjning av el, gas och vatten (D ja E) 9 260 323,0 5,3 4 990,8 64
Byggverksamhet (F) 32 640 1 628,0 101,5 5 743,4 218
Handel (G) 62 790 2 835,7 358,3 35 586,5 1 137
Transport och magasinering (H) 9 650 259,3 323,8 1 379,5 115
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 2 440 122,8 3,9 345,8 80
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 34 070 1 656,3 545,6 6 444,5 400
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 9 900 710,3 107,9 6 472,7 147
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 28 530 1 345,7 197,4 7 474,4 604
Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R ja S) 1 140 33,8 9,4 97,4 28
Alla näringsgrenar totalt 570 290 24 035,4 4 015,8 158 562,3 4 883
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2012, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2012/stu_2012_2014-04-17_tau_004_sv.html