Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2012

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 26 210 727,0 204,6 5 442,6 90
Tillverkning av textiler, kläder och läder (13-15) 2 150 62,4 10,1 375,0 22
Tillverkning av trä, varor av trä, kork, och möbler (16, 31) 3 090 87,8 8,2 745,3 46
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 43 160 2 099,1 671,4 18 678,6 239
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (18) 340 11,5 2,6 231,7 11
Kemiindustri (19-22) 29 880 1 389,3 547,2 11 777,8 322
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (23) 1 620 52,9 22,0 493,0 46
Stål- och metallframställning (24) 13 420 520,6 65,8 5 671,7 93
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 112 600 5 157,8 388,2 27 516,9 811
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 144 970 4 936,8 363,3 18 084,3 367
Tillverkning (C) -näringsgren totalt 377 460 15 045,1 2 283,3 89 016,9 2 047
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2012, Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2012/stu_2012_2014-04-17_tau_005_sv.html