Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2012, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 3) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Europa utanför EU Handel (G) 18 830 531,9 57,6 8 811,5 216
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 10 390 478,7 32,7 2 264,2 84
Byggverksamhet (F) 9 580 526,6 46,6 1 806,6 64
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 7 180 183,1 16,5 845,0 39
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 6 040 100,5 38,0 667,7 14
Transport och magasinering (H) 5 380 98,8 11,6 474,9 38
Asien och Oceanien Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 35 210 888,0 129,8 6 533,1 190
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 70 710 1 326,0 195,7 8 301,7 101
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 8 080 128,3 65,1 1 312,9 43
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 030 159,0 280,6 1 554,6 43
Nordamerika Handel (G) 6 230 563,7 51,9 3 198,0 67
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 13 380 1 171,1 42,5 5 205,1 55
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 6 380 695,3 58,4 2 585,5 29
Kemiindustri (19-22) 7 410 434,4 124,8 2 632,1 33
Central- och Sydamerika Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 5 270 226,9 28,9 1 406,4 50
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 27 340 584,3 13,1 2 700,1 31
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde
3) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2012, Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2012, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2012/stu_2012_2014-04-17_tau_007_sv.html