Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2013

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Belgien 3 839 292,5 44,8 1 384,9 58
Danmark 7 293 506,0 45,4 2 241,5 108
Frankrike 11 854 819,7 39,0 3 770,8 112
Grekland 756 36,7 .. 3) 81,3 9
Irland 690 39,1 1,2 179,3 19
Italien 7 334 456,0 34,9 1 950,4 88
Luxemburg 42 1,9 .. 17,1 16
Nederländerna 8 754 617,3 40,9 3 639,6 120
Portugal 1 805 70,1 13,7 171,9 21
Spanien 4 445 220,9 26,4 930,9 68
Storbritannien 12 631 779,0 41,8 4 145,9 184
Sverige 65 381 4 663,7 793,5 33 514,1 552
Tyskland 33 624 2 471,3 223,2 10 021,1 278
Österrike 5 103 373,2 22,2 1 588,5 44
EU15-länder exkl. Finland totalt 163 551 11 347,6 1 328,6 63 637,2 1 677
Bulgarien 953 11,9 1,4 71,4 10
Cypern .. .. .. .. 9
Estland 26 069 472,4 153,9 4 623,1 435
Kroatien 173 11,5 0,1 42,6 9
Lettland 9 037 156,6 65,9 1 435,4 174
Litauen 10 499 163,0 178,8 1 694,3 158
Malta .. .. .. .. 1
Polen 24 468 464,4 186,3 3 407,3 160
Rumänien 769 13,8 1,6 85,2 28
Slovakien 1 474 30,3 5,8 204,4 28
Slovenien 190 7,4 0,3 163,9 14
Tjeckien 6 504 134,8 16,1 1 025,7 62
Ungern 4 680 108,8 8,5 382,9 40
EU28-länder exkl. EU15 totalt 84 948 1 581,5 618,7 13 163,1 1 128
Alla landgrupper totalt 248 499 12 929,1 1 947,3 76 800,3 2 805
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
3) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 03.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2013, Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2013/stu_2013_2015-06-03_tau_002_sv.html