Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2013

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Azerbajdzjan 896 37,6 .. 3) 441,2 4
Guernsey .. .. .. 30,9 13
Island 47 4,2 .. 9,4 5
Norge 14 773 1 215,6 536,4 5 735,5 189
Ryssland 46 322 883,9 920,7 11 338,0 380
Schweiz 5 147 299,7 20,5 5 757,6 38
Serbien 255 5,2 0,6 33,0 8
Turkiet 3 613 92,4 10,9 777,5 25
Ukraina 3 291 35,7 5,2 309,1 51
Vitryssland 2 743 22,9 11,2 200,7 19
Europa utanför EU totalt 77 870 2 611,6 1 505,8 24 802,2 744
Australien 3 945 403,3 7,3 1 678,2 45
Bangladesh 425 5,9 0,2 22,0 4
Filippinerna 625 16,9 0,2 52,1 10
Förenade Arabemiraten 1 470 99,2 1,8 356,5 25
Hongkong 1 244 52,4 2,8 634,7 40
Indien 37 598 385,8 110,0 2 378,3 66
Indonesien 2 048 52,9 4,2 306,4 18
Japan 1 686 142,4 8,8 2 062,7 31
Kazakstan 1 886 48,4 1,5 954,2 20
Kina 58 621 1 199,2 498,6 8 084,7 222
Malaysia 2 391 55,6 3,3 535,2 31
Nya Zeeland 362 20,8 1,3 114,3 11
Republiken Korea (Sydkorea) 1 302 69,3 16,4 524,1 30
Saudiarabien 395 5,8 .. 184,8 6
Singapore 2 573 169,6 17,9 3 060,9 59
Taiwan 649 33,2 0,6 285,9 12
Thailand 2 562 51,1 4,0 684,8 24
Vietnam 536 6,1 1,8 37,0 7
Asien och Oceanien totalt 123 744 2 886,6 681,9 22 841,5 694
Förenta Staterna (USA) 31 694 2 789,9 256,0 15 099,3 227
Kanada 5 986 398,8 50,2 1 799,5 49
Nordamerika totalt 37 680 3 188,6 306,2 16 898,8 276
Argentina 500 30,3 0,2 114,0 11
Brasilien 15 224 541,4 75,7 2 422,8 55
Chile 1 448 64,2 4,6 530,2 21
Colombia 293 22,2 0,1 92,0 6
Mexiko 15 457 200,3 9,4 1 613,8 49
Peru 522 24,9 3,8 166,3 5
Uruguay 1 237 60,5 .. 925,9 13
Central- och Sydamerika totalt 35 325 969,5 110,1 6 046,1 183
Algeriet 60 2,7 .. 33,6 3
Egypten 336 9,8 .. 28,0 8
Marocko 367 22,3 .. 24,6 6
Nigeria .. .. 0,6 33,5 4
Sydafrika 2 771 92,0 7,6 561,6 25
Afrika totalt 4 514 162,9 9,6 895,3 71
Alla landgrupper totalt 279 133 9 819,2 2 613,6 71 483,8 1 968
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
3) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 03.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2013, Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2013/stu_2013_2015-06-03_tau_003_sv.html