Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2013

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Primärproduktion, utvinning av mineral (A och B) 1 385 43,9 22,5 736,4 27
Tillverkning (C) 344 819 14 174,0 2 225,5 80 435,3 1 987
Försörjning av el gas och vatten (D och E) 9 215 356,8 837,3 5 839,0 81
Byggverksamhet (F) 31 387 1 560,3 106,1 5 412,1 196
Handel (G) 62 552 2 692,9 385,9 34 943,9 1 136
Transport och magasinering (H) 5 448 171,8 16,2 899,7 87
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 3 513 134,4 8,6 412,2 93
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 30 548 1 504,1 73,6 5 712,0 388
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 10 102 862,6 81,1 5 961,5 162
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 27 408 1 213,0 791,4 7 840,7 589
Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R och S) 1 255 34,4 12,7 91,4 27
Alla näringsgrenar totalt 527 632 22 748,3 4 560,9 148 284,2 4 773
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 03.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2013, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2013/stu_2013_2015-06-03_tau_004_sv.html